Conferentie over gemeentelijke veiligheid

Nu is een goed moment om het lokale veiligheids- en leefbaarheidsbeleid tegen het licht te houden. Een groot aantal vragen komt daarbij in beeld, bijvoorbeeld:

- Hoe is jullie veiligheidsbeleid tot nu toe vormgegeven?
- Ben je hier tevreden mee?
- Is het voldoende integraal en effectief?
- Hoe goed zijn de BOA’s?
- Hoe goed is de samenwerking met partners, wringen er schoenen?

Als startpunt voor een mogelijke heroriëntatie is het goed om alle stakeholders (wethouder, afdelingshoofden, programma coördinatoren en beleidsmedewerkers) bij elkaar te brengen in een werkconferentie. Hierin reflecteer je op wat er bereikt is en je kijkt met elkaar naar de komende jaren. Wat zijn de politieke of ambtelijke ambities?

Hoe kun je die vormgeven in een robuust programma voor de komende jaren?
We praten hierover graag met je door.