Na- en bijscholing

Slagen voor een examen is nog geen “geslaagd optreden op straat”

Praktijkwaardig: Wees zeker van jezelf en voel je veilig

Een BOA is geen robot

Doe meer in minder tijd

Combineer PHB en RTGB en praktijktraining

Sneller, goedkoper, beter 

Een effectieve leercyclus voor toezichthouders en handhavers werkzaam binnen gemeenten

Regie op eigen veiligheidsgevoel
Mentale weerbaarheid en duurzame veerkracht
Lokale context als uitgangspunt voor leren

Of door de boa voldaan wordt aan de gestelde eisen van de PHB wordt op landelijk niveau getoetst. De RTGB-toetsen worden veelal afgenomen door de politieacademie of lokale politie-eenheden. Veel aanbieders van opleidingen, cursussen en trainingen verschaffen medewerkers een opleidingsaanbod om specifiek aan exameneisen te kunnen voldoen en maken de boa dus toetsvaardig.

Maar is deze medewerker daarmee ook competent en praktijkwaardig? Uit gesprekken met gemeenten blijkt helaas vaak van niet....

Toetsvaardig én praktijkwaardig! De BoAcademie pakt het anders aan:

  • In een doorlopende en geïntegreerde leercyclus worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.
  • De deelnemers leren van en met elkaar binnen de lokale of regionale context.
  • We besteden ruim aandacht aan mentale weerbaarheid, waardoor het vertrouwen in eigen en in elkaars kracht om lastige situaties het hoofd te bieden groeit.
  • Dit veiligheidsgevoel zorgt ervoor dat medewerkers duurzaam veerkrachtiger en weerbaarder zijn.
  • Uiteraard worden zij ook voorbereid op het behalen van de landelijke examens in het kader van de PHB en de RTGB. Maar door de geïntegreerde aanpak wordt men niet alleen toetsvaardig maar ook écht praktijkwaardig!

 Doelgroep

Boa’s die beschikken over ‘de geweldsbevoegdheid voor Domein 1’. Je bent verplicht om de RTGB en de permanente her- en bijscholing te volgen.

Resultaat

Je volgt een doorlopende en geïntegreerde leercyclus voor het versterken van je praktijkwaardigheid. De kracht hiervan is dat de leerinhoud van alle vier de examenonderdelen van de PHB, de RTGB en de mentale weerbaarheid continu en geïntegreerd worden aangeboden. Er wordt niet gepiekt maar onderhouden!

Werkwijze

Segment neemt de zorg uit handen voor het gehele proces rondom permanente educatie. Dus, géén administratieve rompslomp, géén inroostering, géén tijdrovende werkstroom om permanente educatie mogelijk te maken. Neem contact met ons op en we komen langs om te inventariseren wat voor jouw organisatie de optimale invulling is.

De varianten van de RGTB/PHB+:

  • Teamtraining; combineer de individuele leerbehoeften met teamleerdoelen en de lokale context
  • Een eigen regionale aanpak met buurgemeenten; organiseer een programma op maat in de eigen regio
  • Een volledig verzorgd inhuistraject voor jouw organisatie.

Docenten

Segment werkt met een sterk team van trainers, met naast hun kennis veel praktijkervaring. De docenten weten van elkaar wie ze zijn en wat ze doen. Zij versterken elkaar en vullen elkaar aan. Zo smelten de disciplines samen.

Rob van Engelen (Kameleon)                                    Rob Reitsma

                    

Download brochure