Leergang goed toezicht – strategische sturing op langetermijneffectiviteit

Gemeentelijk veiligheidsbeleid: wat is jouw strategie?

Heeft jouw gemeente een gedegen veiligheidsbeleid met een duidelijke strategie? Een strategie met niet alleen meer mensen en maatregelen, maar ook met meer kwaliteit? Speciaal voor de ambtelijke/bestuurlijke laag binnen de gemeente (B&W, wethouders, directeuren en gemeenteraad) biedt Segment het programma ‘Goed toezicht - strategische sturing op samenwerking’ door dr. mr. Dick Ruimschotel. Dit programma zorgt voor meer inzichten in en een andere kijk op het veiligheidsdomein. Wat is je kracht, waar liggen de kansen? Je wordt uitgenodigd om problemen en ambities uit je eigen organisatie in te brengen. De eigen praktijk is altijd leidend. Dit programma’s geeft direct toepasbaar inzicht in:

 • bestuurlijke thema’s op het gebied van toezicht en handhaving
 • handhavingsplannen en het nut en de noodzaak van het (her)ontwikkelen van een beleidsvisie voor handhavingstaken
 • de bestuurlijke wil tot investeren in toezicht en handhaving.

Doelgroep

Deze leergang is toegespitst op toezicht bij de decentrale overheid (provincies, gemeenten en RUD’s/omgevingsdiensten). De doelgroep bestaat uit afdelingshoofden, beleidsmedewerkers en projectcoördinatoren/projectleiders die de toezichtstrategie van hun organisatie (helpen) vormgeven.

 Resultaat

De cursus ondersteunt een programmatische aanpak van toezicht. Dat wil zeggen dat je je eigen activiteiten op het gebied van toezicht, voldoende samenhang, onderbouwing, sturing en effect geeft door een goede combinatie van inhoud en proces.

Programma

Dag 1

 • Kwaliteiten van goed toezicht: professionaliteit en effectiviteit
 • Functies van toezicht, positionering van toezicht
 • Beoordelen van toezicht.

Dag 2

 • Toezichtcyclus en de beleidscyclus
 • Strategie en uitvoering
 • Instrumenten van analyse en interventie.

Dag 3

 • Opstellen van de juiste strategie
 • Rationele keuze van instrumentenmix
 • Uitvoering op korte termijn: hoe monitoren en bijstellen.

Werkwijze

Belangrijke doelstelling en leerdoel is ‘het ontwikkelen van strategische inzichten en het vertalen daarvan naar de eigen praktijk’. We voeren met elke deelnemer een intakegesprek, waarmee we de expertise, doelen, problemen en ambities (ook vanuit de organisatie) goed in kaart kunnen brengen en mee kunnen nemen in de cursus. In een digitaal cahier worden leerinzichten gekoppeld aan de eigen leeropgave en de eigen praktijk. Aan het eind van de leergang kan men de verworven inzichten toepassen, dan wel als plan/notitie inbrengen in de eigen situatie of de daartoe bestemde gremia (projectgroep, afdeling, B&W e.d.).

Docent

Dick Ruimschotel

Dick Ruimschotel

Schrijver van het boek ‘Goed Toezicht; principes van professionaliteit, democratie en good governance’.