Toezicht 2.0. voor boa’s

Toezichthouders in het veld

Hoe kan een boa of htv’er zich ontwikkelen en onderscheiden als een serieuze partner in het toezicht- en handhavingsdomein? Waar liggen kansen en uitdagingen? Om dit helder te krijgen, biedt Segment een trainings- en coachingsprogramma on-the-job. Toezichthouders gaan samen met onze coach (met een politie- en bestuurlijke achtergrond) de straat op. Zij krijgen directe feedback op hun handelswijze in de dagelijkse praktijk. Zo worden vaardigheden ontwikkeld, waardoor toezichthouders zelfverzekerder aan de slag gaan.

Doelgroep

De cursus is gericht op de (senior) boa en htv-er.

 Resultaat

De cursus laat je als boa / htv'er effectiever samenwerken met verwachte en onverwachte partners. De boa’s leren met een andere blik de openbare ruimte in te kijken waardoor meerdere afdelingen in de gemeente profiteren van hun inzet.

Programma in het kort

  • Wat zijn de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot boa’s? In welke richting schuift het beleid/wetgeving en hoe anticipeer je daar op?
  • Hoe verbind je zo effectief mogelijk het handhavingsbeleid en het veiligheidsbeleid in jouw gemeente? En op welke gebieden liggen er nog meer kansen?
  • Welke rol spelen omgevingsfactoren in de handhaving en hoe verhoog je de effectiviteit van de inzet van handhavers, ook voor andere afdelingen van de gemeente?
  • Wat zijn de benodigde vaardigheden van boa’s?
  • Welke speelruimte ligt er in het begrip ‘discretionaire bevoegdheid’ en hoe kunnen boa’s die ruimte ten volle benutten?
  • Hoe verstevig je het nalevingsgedrag door de inzet van boa’s?

Werkwijze

Er wordt gewerkt aan de hand van casussen, praktijkvoorbeelden en ervaring van de docenten.

Aantal lesdagen

Eéndaagse training.

Docent

Segment werkt met een sterk team van trainers, met naast hun kennis veel praktijkervaring. De docenten weten van elkaar wie ze zijn en wat ze doen. Zij versterken elkaar en vullen elkaar aan. Zo smelten de disciplines samen.

 

Marcel Zethoven, Segment

Marcel Zethoven

Marcel Zethoven werkt bij de Nationale Politie en is zeer actief op gebiedsgebonden politiezorg.

Ronald van der Steen

Ronald van der Steen

Ronald van der Steen is zelfstandige en werkt op interimbasis als Adviseur Veiligheid in Amsterdam.