Effectief samenwerken voor boa’s

Middenkader

Tegen welke dilemma’s lopen toezichthouders op en wat wordt er van hun leidinggevenden verwacht? Wat wordt er gevraagd op het gebied van wetgeving, kennis en kwaliteit? Speciaal voor het middenkader en teamleiders heeft Segment een programma dat meer en diepere inzichten biedt in het veiligheidsspeelveld. Of leidinggevenden de juiste signalen krijgen, hangt mede af van de manier waarop toezichthouders hun werk doen. En hoe de samenwerking is. We gaan nader in op bijvoorbeeld juridische aspecten, theoretische benaderingen, de burger centraal en participatie. Dit programma kent ook een meer operationele variant, toegespitst op de (senior) toezichthouder.

Doelgroep

De cursus is gericht op handhavingscoördinatoren (en/of teamleiders), ambtenaren OOV.

Resultaat

Na de cursus laat je boa’s effectiever samenwerken met verwachte en onverwachte partners. Je stuurt jouw boa’s met een andere blik de openbare ruimte in, waardoor meerdere afdelingen in de gemeente profiteren van hun inzet.

Programma in het kort

  • Wat zijn de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot boa’s? In welke richting schuift het beleid/wetgeving en hoe anticipeer je daar op?
  • Hoe verbind je zo effectief mogelijk het handhavingsbeleid en het veiligheidsbeleid in jouw gemeente? En op welke gebieden liggen nog meer kansen?
  • Welke rol spelen omgevingsfactoren in de handhaving en hoe verhoog je de effectiviteit van de inzet van handhavers, ook voor andere afdelingen van de gemeente?
  • Wat zijn de benodigde vaardigheden van boa’s?
  • Welke speelruimte ligt er in het begrip ‘discretionaire bevoegdheid’ en hoe kunnen boa’s die ruimte ten volle benutten?
  • Hoe verstevig je het nalevingsgedrag door de inzet van boa’s?

Werkwijze

Er wordt gewerkt aan de hand van casussen, praktijkvoorbeelden en ervaring van de docenten.

Aantal lesdagen

Eendaagse training.

Docent

Segment werkt met een sterk team van trainers, met naast hun kennis veel praktijkervaring. De docenten weten van elkaar wie ze zijn en wat ze doen. Zij versterken elkaar en vullen elkaar aan. Zo smelten de disciplines samen.

 

Marcel Zethoven, Segment

Marcel Zethoven

Marcel Zethoven werkt bij de Nationale Politie en is zeer actief op gebiedsgebonden politiezorg.

Ronald van der Steen

Ronald van der Steen

Ronald van der Steen is zelfstandige en werkt op interimbasis als Adviseur Veiligheid in Amsterdam.