INVESTEREN IN JOUW GEMEENTELIJKE TOEZICHTORGANISATIE

Leefbaarheid is jóuw zorg

De rol van de politie verandert, de gemeente heeft meer verantwoordelijkheid gekregen voor de leefbaarheid. Er ontstaan nieuwe gemeentelijke toezichtorganisaties. In de praktijk blijken de huidige kennis en kunde op het gebied van opsporing en handhaving niet altijd voldoende houvast te bieden om de gewenste taken naar behoren uit te voeren. En bovendien heeft niet iedere gemeente strategie en beleid hiervoor bepaald.

Ons boa-programma: een nieuwe benadering

Ons programma bestaat uit verschillende onderdelen en is gericht op alle uitvoerende, ambtelijke en bestuurlijke lagen binnen de gemeente. Alle programmaonderdelen sluiten op elkaar aan en kunnen vanuit verschillende richtingen worden bezien. Van strategie en beleid tot uitvoering en handhaving, of andersom. Samen zorgen we voor bekwame en gekwalificeerde medewerkers. En kom je tot een goede strategie en een adequaat veiligheidsbeleid. Download brochure

BOA_Insigne

Conferentie

voor

alle betrokkenen

Meer informatie

Training

voor

Senior boa

Meer informatie

Leergang goed toezicht

voor

afdelingshoofden, beleidsmedewerkers en projectcoördinatoren/projectleiders

Meer informatie

Voor de gecertificeerde boa:

- Engels voor boa's

- Omgaan met jeugd en sociale media

Meer informatie

Training

voor

Handhavingscoördinatoren
ambtenaren OOV

Meer informatie

PHB/RTGB+

Reguliere jaarlijkse bijscholing

uniek concept

voor de

gecertificeerde boa

 

Meer informatie

Startconferentie op gemeentelijk  niveau

Conferentie

voor

alle betrokkenen

 

Meer informatie

Inbedding van boa's en het handhavingsbeleid in het gemeentelijk veiligheidsbeleid

Training & Coaching on the job

voor

Senior boa

 

Meer informatie

Strategische sturing op inzet van de boa

Leergang goed toezicht

voor

B & W
gemeentesecretaris
directeur

 

Meer informatie

Verdieping

Jeugd en sociale media
Engels

voor

Gecertificeerde boa

 

Meer informatie

Effectieve(re) inzet boa's, vanuit bestuurlijk perspectief

Training

voor

Handhavingscoördinatoren
ambtenaren OOV

 

Meer informatie

PHB/RTGB+

Combineer PHB, RTGB en praktijktraining

Reguliere jaarlijkse bijscholing

voor

Gecertificeerde boa

Meer informatie

De BoAcademie is een initiatief van